بسته تخفیف 50 تایی

نمایش 1–10 محصول از 15 محصول

 • بسته 50 تایی 10Ton SQB

  لودسل خمشی SQB معمولا به شکل چهار گوش می باشد ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML6 month-1

  با خرید این بسته 50 تایی می توانید از تخفیف بسته های 50 تایی بهره مند شده و با قیمت 2.500.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO50SQ3

  مشخصات فنی

   مدل محصول SQB-A
  10000Kg Rated  Capacity
  C2,C5 Accuracy Class
  ±1%F.S Zero balence
  2.0±0.002mV/V (Sensitivity(mv/v
  400±20Ω Input resistance
  352±3Ω Output resistance
  3m Cable Length

   6 ماه گارانتی

   

  wpdance

   جهت خرید اینترنتی کلاس محصول را انتخاب کنید 

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را50 انتخاب کنید

  2,850,000 ریال

 • بسته 50 تایی 30Ton ZSFY

  استفاده از بهترین Strain gage یکسان سازی شده و دارای ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML

  یکسال-گارانتی

  با خرید این بسته 50 تایی می توانید از تخفیف بسته های 50 تایی بهره مند شده و با قیمت 4.600.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO50ZS

  مشخصات فنی

   مدل محصول ZSFY-A
  30Ton Rated Load Capacity
  C3 Accuracy Class
  0.02 Combined Error
  2±0.002 (Sensitivity(mv/v
  Alloy Steel Material
  IP68 Level of  Protection
  16m Cable Length

  دارای یکسال گارانتی

   

   

  wpdance

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را50 انتخاب کنید 

  5,300,000 ریال

 • بسته 50 تایی 5Ton SQB

  لودسل خمشی SQB معمولا به شکل چهار گوش می باشد ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML6 month-1

  با خرید این بسته 50 تایی می توانید از تخفیف بسته های 50 تایی بهره مند شده و با قیمت 1600000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO50SQ2

  مشخصات فنی

   مدل محصول SQB-A
  5000Kg Rated  Capacity
  C2,C5 Accuracy Class
  ±1%F.S Zero balence
  2.0±0.002mV/V (Sensitivity(mv/v
  400±20Ω Input resistance
  352±3Ω Output resistance
  3m Cable Length

   6 ماه گارانتی

  wpdance

   جهت خرید اینترنتی کلاس محصول را انتخاب کنید 

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را50 انتخاب کنید

  2,000,000 ریال

 • بسته 50 تایی AMIB تا 100Kg

  لودسل تک پایه AMIB جزء دسته لودسل های تك پايه ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML6 month-1

  با خرید این بسته 50 تایی می توانید از تخفیف بسته های 50 تایی بهره مند شده و با قیمت 500.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO50AM

  مشخصات فنی

   مدل محصول AMIB
  50-75-100Kg Rated  Capacity
  C3 Accuracy Class
  ±3%Emax Zero balence
  404±15Ω Input resistance
  350±3Ω Output resistance
  1.8m Cable Length
     400X300mm Max platform size

  دارای 6 ماه گارانتی

   

  wpdance

  جهت خرید اینترنتی ظرفیت محصول را انتخاب کنید 

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را50 انتخاب کنید

  550,000 ریال

 • بسته 50 تایی UDA تا 750Kg

  اين دسته از لودسل های تك پايه "Single Point Load ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML6 month-1

  با خرید این بسته 50 تایی می توانید از تخفیف بسته های 50 تایی بهره مند شده و با قیمت 850.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO50UDA

  مشخصات فنی

   مدل محصول UDA
  500-750Kg Rated  Capacity
  C3 Accuracy Class
  ±3%Emax Zero balence
  404±15Ω Input resistance
  350±3Ω Output resistance
  1.8m Cable Length
  600X600 mm   Max platform size

   6 ماه گارانتی

   

  wpdance

  جهت خرید اینترنتی ظرفیت محصول را انتخاب کنید 

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را50 انتخاب کنید

   

  wpdance

   

  900,000 ریال

 • بسته 50 تایی UDN تا 300Kg

  لودسل تک پایه UDN یک لودسل تك پايه "Single Point ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML6 month-1

  با خرید این بسته 50 تایی می توانید از تخفیف بسته های 50 تایی بهره مند شده و با قیمت 700.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO50UD

  مشخصات فنی

   مدل محصول UDN
  100-300Kg Rated  Capacity
  C3 Accuracy Class
  ±3%Emax Zero balence
  404±15Ω Input resistance
  350±3Ω Output resistance
  1.8m Cable Length
  L6E3 Equivalent
  500X500mm Max platform size

   6 ماه گارانتی

   

  wpdance

  جهت خرید اینترنتی ظرفیت محصول را انتخاب کنید 

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را50 انتخاب کنید

  800,000 ریال

 • بسته 50 تایی AMI 40Kg

  لودسل تک پایه AMI از لودسل های تك نقطه ای ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML6 month-1

  با خرید این بسته 50 تایی می توانید از تخفیف بسته های 50 تایی بهره مند شده و با قیمت 480.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO50AMI

  مشخصات فنی

   مدل محصول AMI
  40Kg Rated  Capacity
  C3 Accuracy Class
  ±3%Emax Zero balence
  404±15Ω Input resistance
  350±3Ω Output resistance
  1m Cable Length
  L6D Equivalent
  400X400mm Max platform size

   6 ماه گارانتی

   

  wpdance

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را50 انتخاب کنید

   

   

  550,000 ریال

 • بسته 50 تایی DEE 1000Kg

  لودسل کششی DEE حداکثر تا 0/5 میلی متر در بار ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML6 month-1

  با خرید این بسته 50 تایی می توانید از تخفیف بسته های 50 تایی بهره مند شده و با قیمت 1.550.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO50DE2

  مشخصات فنی

   مدل محصول DEE
  1000Kg Rated  Capacity
  C2,C5 Accuracy Class
  ±1%FS  Zero balence
  400±20Ω Input resistance
  352±3Ω Output resistance
  5m Cable Length

   6 ماه گارانتی

   

  wpdance

   جهت خرید اینترنتی کلاس محصول را انتخاب کنید 

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را50 انتخاب کنید

   

  1,800,000 ریال

 • بسته 50 تایی DEE تا 500Kg

  لودسل کششی DEE حداکثر تا 0/5 میلی متر در بار ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML6 month-1

  با خرید این بسته 50 تایی می توانید از تخفیف بسته های 50 تایی بهره مند شده و با قیمت 1.400.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO50DE1

  مشخصات فنی

   مدل محصول DEE
  100-200-500Kg Rated  Capacity
  C2,C5 Accuracy Class
  ±1%FS  Zero balence
  400±20Ω Input resistance
  352±3Ω Output resistance
  5m Cable Length

  6 ماه گارانتی

   

  wpdance

  جهت خرید اینترنتی ظرفیت وکلاس محصول را انتخاب کنید 

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را50 انتخاب کنید

   

  1,750,000 ریال

 • بسته 50 تایی DEE تا 5Ton

  لودسل کششی DEE حداکثر تا 0/5 میلی متر در بار ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML6 month-1

  با خرید این بسته 50 تایی می توانید از تخفیف بسته های 50 تایی بهره مند شده و با قیمت 1.750.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO50DE3

  مشخصات فنی

   مدل محصول DEE
  2000-5000Kg Rated  Capacity
  C2,C5 Accuracy Class
  ±1%FS  Zero balence
  400±20Ω Input resistance
  352±3Ω Output resistance
  5m Cable Length

   6 ماه گارانتی

   

  wpdance

  جهت خرید اینترنتی ظرفیت و کلاس محصول را انتخاب کنید 

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را50 انتخاب کنید

   

  2,200,000 ریال

تمامی ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.