بسته تخفیف 100 تایی

نمایش 1–10 محصول از 15 محصول

 • بسته 100 تایی 30Ton ZSFY

  استفاده از بهترین Strain gage یکسان سازی شده و دارای ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML

  یکسال-گارانتی

  با خرید این بسته 100 تایی می توانید از تخفیف بسته های 100 تایی بهره مند شده و با قیمت 4.350.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO100ZS

  مشخصات فنی

   مدل محصول ZSFY-A
  30Ton Rated Load Capacity
  C3 Accuracy Class
  0.02 Combined Error
  2±0.002 (Sensitivity(mv/v
  Alloy Steel Material
  IP68 Level of  Protection
  16m Cable Length

  دارای یکسال گارانتی

    

  wpdance

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را100 انتخاب کنید

   

  5,300,000 ریال

 • بسته 100 تایی AMI 40Kg

  لودسل تک پایه AMI از لودسل های تك نقطه ای ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML6 month-1

  با خرید این بسته 100 تایی می توانید از تخفیف بسته های 100 تایی بهره مند شده و با قیمت 420.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO100AMI

  مشخصات فنی

   مدل محصول AMI
  40Kg Rated  Capacity
  C3 Accuracy Class
  ±3%Emax Zero balence
  404±15Ω Input resistance
  350±3Ω Output resistance
  1m Cable Length
  L6D Equivalent
  400X400mm Max platform size

  دارای 6 ماه گارانتی

    

  wpdance

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را100 انتخاب کنید

   

  550,000 ریال

 • بسته 100 تایی AMIB تا 100Kg

  لودسل تک پایه AMIB جزء دسته لودسل های تك پايه ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML6 month-1

  با خرید این بسته 100 تایی می توانید از تخفیف بسته های 100 تایی بهره مند شده و با قیمت 450.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO100AM

  مشخصات فنی

   مدل محصول AMIB
  50-75-100Kg Rated  Capacity
  C3 Accuracy Class
  ±3%Emax Zero balence
  404±15Ω Input resistance
  350±3Ω Output resistance
  1.8m Cable Length
     400X300mm Max platform size

   6 ماه گارانتی

   

  wpdance

  جهت خرید اینترنتی ظرفیت محصول را انتخاب کنید 

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را100 انتخاب کنید

   

  550,000 ریال

 • بسته 100 تایی DEE 1000Kg

  لودسل کششی DEE حداکثر تا 0/5 میلی متر در بار ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML6 month-1

  با خرید این بسته 100 تایی می توانید از تخفیف بسته های 100 تایی بهره مند شده و با قیمت 1.370.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO100DE2

  مشخصات فنی

   مدل محصول DEE
  1000Kg Rated  Capacity
  C2,C5 Accuracy Class
  ±1%FS  Zero balence
  400±20Ω Input resistance
  352±3Ω Output resistance
  5m Cable Length

  دارای 6 ماه گارانتی

  wpdance

  جهت خرید اینترنتی ظرفیت محصول را انتخاب کنید 

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را100 انتخاب کنید

  1,800,000 ریال

 • بسته 100 تایی DEE تا 500Kg

  لودسل کششی DEE حداکثر تا 0/5 میلی متر در بار ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML6 month-1

  با خرید این بسته 100 تایی می توانید از تخفیف بسته های 100 تایی بهره مند شده و با قیمت 1.270.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO100DE1

  مشخصات فنی

   مدل محصول DEE
  100-200-500Kg Rated  Capacity
  C2,C5 Accuracy Class
  ±1%FS  Zero balence
  400±20Ω Input resistance
  352±3Ω Output resistance
  5m Cable Length

   6 ماه گارانتی

    

  wpdance

  جهت خرید اینترنتی ظرفیت محصول را انتخاب کنید 

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را100 انتخاب کنید

   

  1,750,000 ریال

 • بسته 100 تایی DEE تا 5Ton

  لودسل کششی DEE حداکثر تا 0/5 میلی متر در بار ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML6 month-1

  با خرید این بسته 100 تایی می توانید از تخفیف بسته های 100 تایی بهره مند شده و با قیمت 1.630.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO100DE3

  مشخصات فنی

   مدل محصول DEE
  2000-5000Kg Rated  Capacity
  C2,C5 Accuracy Class
  ±1%FS  Zero balence
  400±20Ω Input resistance
  352±3Ω Output resistance
  5m Cable Length

  6 ماه گارانتی

   

  wpdance

  جهت خرید اینترنتی ظرفیت محصول را انتخاب کنید 

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را100 انتخاب کنید

   

  1,750,000 ریال

 • بسته 100 تایی HSX

  در لودسل های خمشی می بایست بار جانبی روی آنها ...
  معرفی کوتاه محصول


  keli chinLogoOIML

  با خرید این بسته 100 تایی می توانید از تخفیف بسته های 100 تایی بهره مند شده و با قیمت 2.760.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO100HS

  مشخصات فنی

   مدل محصول HSX-A
  50-100-200-500kg Rated  Capacity
  C2,C5 Accuracy Class
  ±1%F.S Zero balence
  2.0±0.002mV/V (Sensitivity(mv/v
  404±15Ω Input resistance
  352±3Ω Output resistance
  3-5m Cable Length

   6 ماه گارانتی

   

  wpdance

  جهت خرید اینترنتی کلاس محصول را انتخاب کنید 

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را100 انتخاب کنید

   

  2,850,000 ریال

 • بسته 100 تایی SQB – 10 Ton

  لودسل خمشی SQB معمولا به شکل چهار گوش می باشد ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML6 month-1

  با خرید این بسته 100 تایی می توانید از تخفیف بسته های 100 تایی بهره مند شده و با قیمت 2.350.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO100SQ3

  مشخصات فنی

   مدل محصول SQB-A
  10000Kg Rated  Capacity
  C2,C5 Accuracy Class
  ±1%F.S Zero balence
  2.0±0.002mV/V (Sensitivity(mv/v
  400±20Ω Input resistance
  352±3Ω Output resistance
  3m Cable Length

   6 ماه گارانتی

   

  wpdance

  جهت خرید اینترنتی کلاس محصول را انتخاب کنید 

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را100 انتخاب کنید

   

  2,350,000 ریال

 • بسته 100 تایی SQB – 5 Ton

  لودسل خمشی SQB معمولا به شکل چهار گوش می باشد ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML6 month-1

  با خرید این بسته 100 تایی می توانید از تخفیف بسته های 100 تایی بهره مند شده و با قیمت 1.550.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO100SQ2

  مشخصات فنی

   مدل محصول SQB-A
  5000Kg Rated  Capacity
  C2,C5 Accuracy Class
  ±1%F.S Zero balence
  2.0±0.002mV/V (Sensitivity(mv/v
  400±20Ω Input resistance
  352±3Ω Output resistance
  3m Cable Length

  6 ماه گارانتی

   

  wpdance

  جهت خرید اینترنتی کلاس محصول را انتخاب کنید 

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را100 انتخاب کنید

   

  2,000,000 ریال

 • بسته 100 تایی SQB تا 2500Kg

  لودسل خمشی SQB معمولا به شکل چهار گوش می باشد ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML6 month-1

  با خرید این بسته 100 تایی می توانید از تخفیف بسته های 100 تایی بهره مند شده و با قیمت 830.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO100SQ1

  مشخصات فنی

   مدل محصول SQB-A
  500-2000-2500Kg Rated  Capacity
  C2,C5 Accuracy Class
  ±1%F.S Zero balence
  2.0±0.002mV/V (Sensitivity(mv/v
  400±20Ω Input resistance
  352±3Ω Output resistance
  3m Cable Length

  دارای 6 ماه گارانتی

   

  wpdance

  جهت خرید اینترنتی ظرفیت محصول را انتخاب کنید 

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را100 انتخاب کنید

   

  1,250,000 ریال

تمامی ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.