بسته تخفیف 200 تایی

نمایش 1–10 محصول از 15 محصول

 • بسته 200 تایی 30Ton ZSFY

  استفاده از بهترین Strain gage یکسان سازی شده و دارای ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML

  یکسال-گارانتی

  با خرید این بسته 200 تایی می توانید از تخفیف بسته های 200 تایی بهره مند شده و با قیمت 4.200.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO200ZS

  مشخصات فنی

   مدل محصول ZSFY-A
  30Ton Rated Load Capacity
  C3 Accuracy Class
  0.02 Combined Error
  2±0.002 (Sensitivity(mv/v
  Alloy Steel Material
  IP68 Level of  Protection
  16m Cable Length

  دارای یکسال گارانتی

   

  wpdance

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را200 انتخاب کنید

   

  5,300,000 ریال

 • بسته 200 تایی AMI 40Kg

  لودسل تک پایه AMI از لودسل های تك نقطه ای ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML6 month-1

  با خرید این بسته 200 تایی می توانید از تخفیف بسته های 200 تایی بهره مند شده و با قیمت 380.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO200AMI

  مشخصات فنی

   مدل محصول AMI
  40Kg Rated  Capacity
  C3 Accuracy Class
  ±3%Emax Zero balence
  404±15Ω Input resistance
  350±3Ω Output resistance
  1m Cable Length
  L6D Equivalent
  400X400mm Max platform size

   6 ماه گارانتی

   

  wpdance

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را200 انتخاب کنید

   

   

  550,000 ریال

 • بسته 200 تایی DEE 1000Kg

  لودسل کششی DEE حداکثر تا 0/5 میلی متر در بار ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML6 month-1

  با خرید این بسته 200 تایی می توانید از تخفیف بسته های 200 تایی بهره مند شده و با قیمت 1.270.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO100DE2

  مشخصات فنی

   مدل محصول DEE
  1000Kg Rated  Capacity
  C2,C5 Accuracy Class
  ±1%FS  Zero balence
  400±20Ω Input resistance
  352±3Ω Output resistance
  5m Cable Length

   6 ماه گارانتی

   

  wpdance

   جهت خرید اینترنتی کلاس محصول را انتخاب کنید 

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را200 انتخاب کنید

   

  1,800,000 ریال

 • بسته 200 تایی DEE تا 500Kg

  لودسل کششی DEE حداکثر تا 0/5 میلی متر در بار ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML6 month-1

  با خرید این بسته 200 تایی می توانید از تخفیف بسته های 200 تایی بهره مند شده و با قیمت 1.190.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO200DE1

  مشخصات فنی

   مدل محصول DEE
  100-200-500Kg Rated  Capacity
  C2,C5 Accuracy Class
  ±1%FS  Zero balence
  400±20Ω Input resistance
  352±3Ω Output resistance
  5m Cable Length

  6 ماه گارانتی

   

  wpdance

  جهت خرید اینترنتی ظرفیت محصول را انتخاب کنید 

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را200 انتخاب کنید

   

  1,750,000 ریال

 • بسته 200 تایی DEE تا 5Ton

  لودسل کششی DEE حداکثر تا 0/5 میلی متر در بار ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML6 month-1

  با خرید این بسته 200 تایی می توانید از تخفیف بسته های 200 تایی بهره مند شده و با قیمت 1.580.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO200DE3

  مشخصات فنی

   مدل محصول DEE
  2000-5000Kg Rated  Capacity
  C2,C5 Accuracy Class
  ±1%FS  Zero balence
  400±20Ω Input resistance
  352±3Ω Output resistance
  5m Cable Length

   6 ماه گارانتی

   

  wpdance

  جهت خرید اینترنتی ظرفیت و کلاس محصول را انتخاب کنید 

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را200 انتخاب کنید

   

  2,200,000 ریال

 • بسته 200 تایی HSX تا 500Kg

  در لودسل های خمشی می بایست بار جانبی روی آنها ...
  معرفی کوتاه محصول


  keli chinLogoOIML

  با خرید این بسته 200 تایی می توانید از تخفیف بسته های 200 تایی بهره مند شده و با قیمت 2.700.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO200HS

  مشخصات فنی

   مدل محصول HSX-A
  50-100-200-500kg Rated  Capacity
  C2,C5 Accuracy Class
  ±1%F.S Zero balence
  2.0±0.002mV/V (Sensitivity(mv/v
  404±15Ω Input resistance
  352±3Ω Output resistance
  3-5m Cable Length

  دارای 6 ماه گارانتی

   

  wpdance

  جهت خرید اینترنتی ظرفیت و کلاس محصول را انتخاب کنید 

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را200 انتخاب کنید

   

  3,100,000 ریال

 • بسته 200 تایی SQB – 10 Ton

  لودسل خمشی SQB معمولا به شکل چهار گوش می باشد ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML6 month-1

  با خرید این بسته 200 تایی می توانید از تخفیف بسته های 200 تایی بهره مند شده و با قیمت 2.250.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO200SQ3

  مشخصات فنی

   مدل محصول SQB-A
  10000Kg Rated  Capacity
  C2,C5 Accuracy Class
  ±1%F.S Zero balence
  2.0±0.002mV/V (Sensitivity(mv/v
  400±20Ω Input resistance
  352±3Ω Output resistance
  3m Cable Length

   6 ماه گارانتی

   

  wpdance

  جهت خرید اینترنتی  کلاس محصول را انتخاب کنید 

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را200 انتخاب کنید

   

  2,850,000 ریال

 • بسته 200 تایی SQB – 5 Ton

  لودسل خمشی SQB معمولا به شکل چهار گوش می باشد ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML6 month-1

  با خرید این بسته 200 تایی می توانید از تخفیف بسته های 200 تایی بهره مند شده و با قیمت 1.490.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO200SQ2

  مشخصات فنی

   مدل محصول SQB-A
  5000Kg Rated  Capacity
  C2,C5 Accuracy Class
  ±1%F.S Zero balence
  2.0±0.002mV/V (Sensitivity(mv/v
  400±20Ω Input resistance
  352±3Ω Output resistance
  3m Cable Length

   6 ماه گارانتی

   

  wpdance

  جهت خرید اینترنتی کلاس محصول را انتخاب کنید 

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را200 انتخاب کنید

   

  2,000,000 ریال

 • بسته 200 تایی SQB تا 2500Kg

  لودسل خمشی SQB معمولا به شکل چهار گوش می باشد ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML6 month-1

  با خرید این بسته 200 تایی می توانید از تخفیف بسته های 200 تایی بهره مند شده و با قیمت 790.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO200SQ1

  مشخصات فنی

   مدل محصول SQB-A
  500-2000-2500Kg Rated  Capacity
  C2,C5 Accuracy Class
  ±1%F.S Zero balence
  2.0±0.002mV/V (Sensitivity(mv/v
  400±20Ω Input resistance
  352±3Ω Output resistance
  3m Cable Length

   6 ماه گارانتی

   

  wpdance

  جهت خرید اینترنتی ظرفیت و کلاس محصول را انتخاب کنید 

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را200 انتخاب کنید

   

  1,250,000 ریال

 • بسته 200 تایی UDJ تا 750Kg

  لودسل تک پایه UDJ یک لودسل تک پایه  "Single point ...
  معرفی کوتاه محصول

  keli chinLogoOIML6 month-1

  با خرید این بسته 200 تایی می توانید از تخفیف بسته های 200 تایی بهره مند شده و با قیمت 990.000 ریال خرید نمایید.

  جهت استفاده از این تخفیف در هنگام خرید کد تخفیف را وارد نمائید.

  کد تخفیف : CO200UDJ

  مشخصات فنی

   مدل محصول UDJ
  400-500-750Kg Rated  Capacity
  C3 Accuracy Class
  ±3%Emax Zero balence
  404±15Ω Input resistance
  350±3Ω Output resistance
  1.8m Cable Length
  L6W Equivalent

    800X600mm

  Max platform size

  6 ماه گارانتی

  wpdance

  جهت خرید اینترنتی ظرفیت محصول را انتخاب کنید 

  جهت بهره مندی از بسته های تخفیفی تعداد محصولات را200 انتخاب کنید

  1,400,000 ریال

تمامی ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.